Hart bei Graz

Team

Foto: Jochen Kotschar

Jochen
Kotschar

Stv. Landessprecher Steiermark
Regionalkoordinator Hart bei Graz 
Gemeinderat Hart bei Graz
 

Foto: Martina Bittner-Wenger

Martina
Bittner-Wenger

Hart bei Graz